Κόσμος 72 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1503
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.247 (1.50 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.631
Χωριά βαρβάρων: 616
Χωριά με bonus: 81
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 24 ημέρες
Χρήστες on-line: 73
Αριθμός μηνυμάτων: 16.682 (11.10 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 3.417 (2.27 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 12.128 (8.07 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 418 (0.28 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 65
Αριθμός παικτών σε φυλές: 945
Συνολικοί πόντοι: 2.593.869 (1.726 ανά παίκτη, 1.154 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 19.969.560
 • 18.117.147
 • 19.880.992
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 839.151
 • 507.408
 • 472.584
 • 152.531
 • 209.572
 • 11.053
 • 23.708
 • 3.600
 • 1.110
 • 146
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 558
 • 338
 • 314
 • 101
 • 139
 • 7
 • 16
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 373
 • 226
 • 210
 • 68
 • 93
 • 5
 • 11
 • 2
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: vgeorgiou21
Η νεότερη φυλή: ΤΡΕΛΑ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:54